Beste ouders, liefste kinderen,

Nog nooit hebben we met zovéél goesting uitgekeken naar 1 september. Na vorig schooljaar is dit toch wel een héél speciale datum. We zijn zo blij om alle kinderen terug te zien.

VEILIGHEID

Om veilig te kunnen starten, hebben we weer alle risico’s overlopen en drie draaiboeken uitgeschreven, voor elke kleurcode één. We plaatsen ze alle drie op de schoolwebsite. De belangrijkste maatregelen: gescheiden ingangen voor kleuters en lager, eten in de klassen i.p.v. in de eetzaal en mondmaskerplicht voor volwassenen wanneer ze de school betreden.  Verder blijven afstand houden voor volwassenen, handhygiëne voor iedereen en grondig de lokalen verluchten zeer belangrijk. Zieke kinderen blijven thuis. Andere maatregelen lees je verder in deze nieuwsbrief en op de schoolwebsite. Hou je zeker ook aan de richtlijnen indien je terugkomt uit een risicoland.

Organisatorisch dienen we enkele zaken aan te passen. Het beginuur blijft ongewijzigd. ’s Avonds stoppen we om 15u25. Het tijdstip voor de middagspeeltijd zal vanaf nu verschillen voor kleuters (11u40-12u30)  en lager (12u30- 13u30).

ORGANISATIE EN AFSPRAKEN

De organisatie en afspraken vind je in een “brochure kleuterschool” en een “brochure lagere school”. Klik zeker even door. Je vindt er veel nuttige info.  Beide brochures staan ook op de schoolwebsite.

ONTHAAL ’S OCHTENDS

‘s Ochtends spelen de kleuters tussen 8u en half 9 op de kleine speelplaats (Planeetstraat).  Dit is de enige ingang voor de kleuters. De oudste kleuters gaan vanaf kwart over 8 naar de klas. Om half 9 gaan alle kinderen naar het klaslokaal en starten de klasactiviteiten.

. De kinderen van de lagere school komen binnen langs de Spoorweglei of langs de speelweide. Kom je met de fiets dan kies je sowieso voor de Dageraadsstraat . Enkel en alleen wanneer je samen met je kleuterbroer of -zus naar school komt, mag je ook de poort van de Planeetstraat gebruiken. Ook in de lagere school staat de schoolpoort open van 8u tot half 9. Tussen 8u en kwart over 8 blijven de kinderen op de speelplaats. Vanaf kwart over 8 mag iedereen naar de klas. Om half 9 starten de lessen.

AFHALEN ‘S AVONDS

Alle kleuters worden afgehaald via de grijze poort Planeetstraat. Enkel lagere schoolkinderen met een kleuterbroer of -zus gebruiken ook deze uitgang. Alle andere lagere schoolkinderen verlaten de school via de speelweide of Spoorweglei.

Verder is er begeleiding voor de ‘Kadee’-kinderen en opvang op school tot uiterlijk 16u.

INFOAVOND

Een infoavond zoals we gewoon zijn, is momenteel niet toegelaten. Daarom voorzien we een digitaal alternatief waarin we alle school- en klasinfo zullen toelichten. We hopen jullie wel snel tijdens een individuele ouderavond te kunnen ontmoeten. Contact met de leerkracht kan telefonisch, per mail of via de boekentassenpost.  De mailadressen vind je verderop.

VRIJE DAGEN

De facultatieve vrije dagen en pedagogische studiedagen zijn gepland op maandag 5 oktober, maandag 26 oktober,  vrijdag 11 december, vrijdag 29 januari en woensdag 24 maart. Op die dagen is er geen school voor de kinderen.

Herfstvakantie:                           van 2 november tot en met 8 november 2020

Wapenstilstand:                         woensdag 11 november 2020

Kerstvakantie:                            van 21 december 2020 tot en met 3 januari 2021

Krokusvakantie:                          van 15 februari tot en met 21 februari 2021

Paasvakantie:                             van 5 tot en met 18 april 2021

Dag van de Arbeid:                  1 mei 2021

Hemelvaart:                                13 en 14 mei 2021

Pinkstermaandag:                      24 mei 2021

Zomervakantie:                          van 1 juli tot 31 augustus 2021

SCHOOLGERIEF

De school voorziet voor elke leerling een pakket met het nodige schoolmateriaal, zelfs een gevulde pennenzak. Enkel dit materiaal mag in de school gebruikt worden.

MAAK JE KENBAAR

Teken zoveel mogelijk alle gerief, vooral brooddozen, koekendoosjes, jassen, bv. met viltstift op het label. Zo bespaar je veel zoekwerk. Een doos met alle gevonden voorwerpen vind je steeds in de hal onder de trap.

BEWEGINGSOPVOEDING

Tijdens de lessen bewegingsopvoeding dragen de kinderen van de lagere school en de 5-jarige kleuters het turnuniform. Deze kinderen brengen vanaf de eerste dag best al wel turnpantoffels mee. De eventuele aanschaf van een nieuw turnpak organiseren we via een aparte brief. Ook voor de andere kleuters volgt later nog een briefje hieromtrent.

KOEK EN FRUIT / AFVALARME SCHOOL

Onze school is bijzonder afvalarm dankzij o.a. jullie inspanningen door de koeken in een koekendoosje te stoppen en ook het fruit zonder afval mee naar school te geven. Het is erg belangrijk dat alle doosjes getekend zijn. Anders blijven we toch nog met een berg plastiek zitten. Tijdens de voormiddagspeeltijd eten we fruit. Na de middag mag een koek.

LUNCH

Dit schooljaar zullen de kinderen met de juf of meester in de klas eten. Voorzie hiervoor een brooddoos en een drinkbus met water. Navullen kan steeds aan de kraan.

COMMUNICATIE

Tot vorig jaar gebruikten we het gratis communicatieplatform Gimme. Omdat ze in volle coronaperiode plots 2 euro per leerling vroegen, hebben we de samenwerking stopgezet. We zullen vanaf nu alle klas- en schoolcommunicatie zoveel mogelijk doorsturen per mail.

MAXIMUMFACTUUR

Klasonkosten zijn gebonden aan een maximumfactuur. Een jaartje in de kleuterklas kost maximum 45 euro. In de lagere school bedraagt de maximumfactuur 90 euro. Meerdaagse schooluitstappen (bos-, zee- en sneeuwklassen) mogen allemaal samen  per kind nooit meer dan 440 euro kosten. De school en het oudercomité betalen alle meerkosten.

MEERDAAGSE UITSTAPPEN

Wij opteren om met het 1ste en 2de leerjaar tweejaarlijks op bosklassen te gaan en met 3 en 4 elke twee jaar op zeeklassen. Het 6de leerjaar gaat jaarlijks op sneeuwklassen. Vanzelfsprekend volgen we hieromtrent steeds de richtlijnen van de veiligheidsraad. Bij ‘code geel’ gaan we op volgende tijdstippen op reis:

  • Bosklassen 1ste en 2de leerjaar                     24 en 25 juni 2021                    Verloren bos Lokeren
  • Zeeklassen 3de en 4de leerjaar                      25 t.e.m. 28 mei 2021              De Panne
  • Sneeuwklassen 6de leerjaar                                13 t.e.m. 21 januari 2021         Zinal Zwitserland

FEEST

Traditioneel ontvangen we jullie graag tijdens het laatste weekend van september voor ons schoolfeest. De huidige omstandigheden laten dit echter niet toe. We annuleren daarom  ‘Het Spoor Speelt’. Over andere activiteiten beslissen we later.  De schoolmusical in CC De Mol op zaterdag 12 juni 2021 blijft wel op de agenda staan.

De papa van Liz en Mia zorgt in elk geval voor een alternatieve fondsenwerving voor de school. Hij loop een gesponsorde marathon op 12 september. Meer info volgt later.

OUDERCOMITÉ

Ook het oudercomité is een belangrijke partner op school. Zij komen enkele malen per jaar samen om de school te helpen en te ondersteunen. De vergaderdata vind je op de schoolkalender op de website. Je bent zeer welkom. Voor meer info kan je terecht bij Kathleen Verachtert, mama van Rover en Fink en voorzitter van het oudercomité (oudercomite@hetspoorbasisschool.be).

DE EERSTE SCHOOLDAG

Omwille van de coronamaatregelen starten we op 1 september zoals een reguliere schooldag. We vinden het jammer dat we geen ouders kunnen toelaten op de speelplaats of in de klas om het schooljaar al zingend en dansend in te zetten. De leerkrachten zullen echter zorgen voor een warm onthaal. Voor de kleintjes voorzien we een leuke manier om de weg naar hun nieuwe klas snel te vinden. De zorgleerkrachten en de andere klasvrije leerkrachten zorgen mee voor de opvang op de speelplaats en begeleiding naar de juiste klas.

Wij kijken er erg naar uit.

Tot zeer binnenkort

Het Spoorteam