Spoor Express

Met de Spoor Express-maandbrieven willen we de periodes tussen de schoolkrantjes die trimestrieel verschenen, verkleinen. Zo kunnen we jullie sneller op de hoogte brengen van gebeurtenissen en toekomstplannen. De naam ontsproot uit de fantasie van de kinderen.

Uit milieuoverwegingen en op advies van de werkgroep “Duurzame school” willen we de Spoor Express i.p.v. op papier ook digitaal aanbieden. Wens jij geen papieren versie meer te ontvangen maar wel een exemplaar in je mailbox, stuur dan een e-mail naar juf Dominique via het.spoor.basisschool@skynet.be. Vermeld duidelijk de naam en de klas van je kind. Wij sturen je de maandbrief dan in PDF-formaat.

© Copyright - Basisschool Het Spoor