Plusklas

Onze plusklas… een beetje uitleg…

Sommige kinderen kunnen de gewone leerstof in de klas sneller verwerken dan anderen. Zij krijgen dan naast de gewone taken nog extra verrijkingsleerstof met andere en moeilijkere opdrachten. Die taken worden in de gewone klas gemaakt en opgevolgd door de klasleerkracht.
Er zijn ook leerlingen die nood hebben aan nog meer uitdaging. Dit zijn kinderen die een minimale inspanning moeten leveren om de leerstof in de klas te verwerken en die een minimale instructie nodig hebben.
Er wordt dan gekeken naar de prestaties, de belangstelling, zelfstandigheid, eventueel afgenomen IQ-test, LVS-testen van een hoger niveau, gesprekken met het CLB (vooral in het geval van onderpresteren) en andere relevante observatiegegevens of externe onderzoeken. Op basis daarvan kunnen deze leerlingen dan toegelaten worden tot de plusklas.

Wat doen we daar…?

In het 3de leerjaar werken we eerst aan een aantal moeilijkere taken om te kijken of de kinderen zich goed voelen bij meer uitdaging. Pas daarna valt de definitieve beslissing over een deelname aan de plusklas.
De leerlingen werken daar dan zelfstandig of in groep een onderwerp of thema uit. De nadruk ligt op planning, opzoeken, uitwerking, leren studeren, presentatie.
Vanaf het 4de leerjaar kunnen leerlingen digitaal eigen projecten kiezen die ze willen uitwerken. Daaruit wordt er telkens één gekozen die dan alleen of in groep zal worden uitgewerkt. Er wordt ook een inleveringsdatum afgesproken. De leerlingen mogen op bepaalde momenten, en mits afspraak met de klasleerkracht, hier ook in de gewone klas aan werken. Wanneer het nodig is, kunnen ze ook tijdens de middag in het medialokaal terecht om bijvoorbeeld aan de computer verder te werken.
De kinderen worden zelf betrokken in de evaluatie van hun werk. We proberen ook alle domeinen (taal, wiskunde, wereldoriëntatie, creativiteit,…) aan bod te laten komen, met het oog op een brede ontwikkeling.

Wanneer is het plusklas?

De kinderen gaan op woensdag 1 lesuur naar de plusklas (in het medialokaal). Het 3de leerjaar om 10.30 en de anderen om 11.15. De leerstof die op dat moment in de gewone klas aan bod komt, kan voor de plusleerlingen geschrapt worden omdat ze die reeds beheersen, of moet in sommige gevallen zelfstandig verwerkt worden op een ander moment.

Wie begeleidt de plusklas?

Zorgcoördinator, soms in combinatie met externe experts binnen een bepaald project.

Enkele werkstukken:

© Copyright - Basisschool Het Spoor